LED-ljusterapi

LED-ljusterapi

NASA kunde under tidiga rymdresor se att människokroppen behöver ljus för att kunna läka sår, när astronauterna fick sår kunde de inte läka så länge som de var kvar i rymden. Man såg också att växter inte överlever i rymden och förstod att det fanns ett samband.

Forskning sattes igång och utvecklades så småningom till en industri, man fick fram dioder som sänder ut ljus i våglängder som kroppen kan tillgodogöra sig och det som vi i dag kallar LED-ljusterapi började tillämpas. Terapin använder sig av en elektromagnetisk energi som vi uppfattar som ljus och som ger så positiv effekt på kroppen att både symptom och orsak kan behandlas. LED-behandlingen leder till ökad cirkulation så att näringsämnen och syre får lättare att nå ut till mjukdelarna vilket stimulerar läkningprocessen. Nervbanor, muskler och hud nås lättare av syre och näring samtidigt som kroppens slaggprodukter transporteras bort.

NASAs leverantör av LED-utrustning marknadsförs i Sverige av Pharmalight, pharmalight.se, och det är de produkterna som används på Stall Alfhem. Vissa våglängder av solens strålar är välgörande för människokroppen. Dessa välgörande strålar har efterliknats och utgör det vi i dag benämner som LED ljusterapibehandling. Terapin fungerar lika bra på djur som på människor.

Med ljusterapi återuppladdas skadade celler och blodflödet ökar genom tillsättande av ett sammanhängande ljus i en mycket välgörande våglängd. På detta sätt vänds processen med celldöd vilket leder till påskyndad läkning och återhämtning efter en skada.

Exempel på skador som effektivt kan behandlas med LED:

  •   Akuta sår, 0-21 dagar t ex skärsår, blåsor, brännskador.
  •   Äldre sår, +21 dagar, t ex liggsår, eksem, infekterade sår, rötsår.
  •   Svullnader, juverinflammation, ödem, hovbölder.
  •   Mjukdelsskador, t ex senskador, myalgi och muskelspasmer.
  •   Varbölder, ”hot spots”, gingivit, mugg, strålröta.
  •   Artrit, broskskador, ledinfektioner, spatt, överben.

Framgångsrika LED-behandlingar

Ökad känsel i huden, reducering av smärta, nervbanor aktiveras, läkning av öppna sår och inflammationer, ökad prestationsförmåga, dränering av slaggprodukter.

Exempel på framgångsrikt behandlade symptom på häst.

Läs mer om LED-ljusterapi på Pharmalights hemsida>>