LED-ljusterapi

LED-ljusterapi

Boka behandling

Med ljusterapi återuppladdas skadade celler och blodflödet ökar genom tillsättande av ett sammanhängande ljus i en mycket välgörande våglängd. På detta sätt vänds processen med celldöd vilket leder till påskyndad läkning och återhämtning efter en skada.

Jag kommer till ditt stall och utför behandling med Photizo® Vet Professional eller så kommer du och din häst till Stall Alfhems egen anläggning.

Ring för tidsbokning: 070-5918518 / Bethine

Upp till halverad läketid:

Vid LED ljusbehandling tillsätter man elektromagnetisk energi till det skadade området. På samma gång ökar kroppens blodcirkulation och syresättning till det område man behandlar. Kroppens läkprocess stimuleras och man kan få upp till halverad läketid. LED ljusbehandling är effektivt att använda i smärtlindrande syfte då cirkulationsökningen minskar svullnad samt ofta upplevs uppmjukande. Man kan också behandla i förebyggande syfte för att mjuka upp muskler och minska risken för skador vid ansträngning.  Användningsområdet för LED ljusbehandlingar är brett.

Exempel på skador man kan behandla är:

Kotledsinflammation, balltramp, senskador, operationssår, knäledsinflammation, gallor, ödem, hovböld, muskelinflammationer, muskelbristningar, spända muskler, ansträngt kors, etc.

 

Photizo® Vet Professional

Photizo® Professional är ett resultat av många års forskning och vidareutveckling inom tekniken för diodbaserad ljusbehandling med rött och infrarött ljus. Vid LED ljusbehandling tillförs energi till cellerna, cirkulation och syresättning ökar vilket resulterar i att kroppens läkprocess accelereras. Behandlingen är smärtfri, naturlig och forskning har inte kunnat påvisa några bieffekter.

 

Exempel på framgångsrikt behandlade symptom på häst.

Läs mer om LED-ljusterapi på Pharmalights hemsida>>

Kopplingar till NASA

NASA kunde under tidiga rymdresor se att människokroppen behöver ljus för att kunna läka sår, när astronauterna fick sår kunde de inte läka så länge som de var kvar i rymden. Man såg också att växter inte överlever i rymden och förstod att det fanns ett samband.

Forskning sattes igång och utvecklades så småningom till en industri, man fick fram dioder som sänder ut ljus i våglängder som kroppen kan tillgodogöra sig och det som vi i dag kallar LED-ljusterapi började tillämpas. Terapin använder sig av en elektromagnetisk energi som vi uppfattar som ljus och som ger så positiv effekt på kroppen att både symptom och orsak kan behandlas. LED-behandlingen leder till ökad cirkulation så att näringsämnen och syre får lättare att nå ut till mjukdelarna vilket stimulerar läkningprocessen. Nervbanor, muskler och hud nås lättare av syre och näring samtidigt som kroppens slaggprodukter transporteras bort.

NASAs leverantör av LED-utrustning marknadsförs i Sverige av Pharmalight, pharmalight.se, och det är de produkterna som används på Stall Alfhem. Vissa våglängder av solens strålar är välgörande för människokroppen. Dessa välgörande strålar har efterliknats och utgör det vi i dag benämner som LED ljusterapibehandling. Terapin fungerar lika bra på djur som på människor.

Med ljusterapi återuppladdas skadade celler och blodflödet ökar genom tillsättande av ett sammanhängande ljus i en mycket välgörande våglängd. På detta sätt vänds processen med celldöd vilket leder till påskyndad läkning och återhämtning efter en skada.