Hästpensionat

Hästpensionat

med inackordering och andra tilläggstjänster

Från och med 2023 tar vi bara emot hästar över sommaren.

Stall Alfhem har en rad inackorderingstjänster. Oavsett om du ”bara” behöver några veckors sommarbete för din häst eller om du har behov av hästpensionat med tilläggstjänster som rehabiliteringsträning, bete, utbildning och ridning kan vi hjälpa dig. Vi ger även ljusterapibehandlingar med LED-ljus. Vi tar också emot hästar för inackordering under kortare tid, t ex över en helg.

Behöver du vara hästledig eller är din häst konvalecent efter en skada? Vi hjälper dig med tillsynen av din ögonsten! I vår lugna miljö erbjuder vi under längre eller kortare perioder full skötsel av din häst vilket innebär fodring 4 ggr/dag, ut- och insläpp, täckesbyte efter önskemål samt daglig visitation och borstning. Krävs ytterligare tidskrävande insatser såsom rehabiliteringshantering för konvalecenter, vi har ett bra samarbete med Ale Djurklinik, eller motion/utbildning löser vi även detta mot tillägg.

Utbildning av hästar och större ponnyer

Hästar och större ponnyer tas emot för vidareutbildning.

Bete

I lugn miljö erbjuder vi bete med full tillsyn. Betet består av öppna betesvallar vilket gör att vi har god översikt på alla hästar. Vi tillhandahåller full service. I grundpriset ingår daglig tillsyn med visitation, enklare sårvård samt friskt vatten och tillgång till saltstenar.

Vid önskemål tillhandahåller vi även boxplats nattetid/dagtid med in- och utsläpp, till exempel för besök av hovslagare. Vill du ha din häst riden under betestiden kan vi givetvis hjälpa till med det. Vi har stora möjligheter att uppfylla det mesta av våra kunders önskemål.

LED ljusterapibehandling

Hos oss kan din häst få ljusterapi med LED-ljus.

Läs mer om LED ljusterapi>>